Lamprenovering

Gammal armatur och gamla fina kristallkronor kan av elsäkerhetsskäl behöva få sina kablar och kontakter utbytta. Detta görs oftast bäst fackmannamässigt. Har armaturen gått sönder eller av annat skäl slutat fungera så tar vi även hand om det!

Ta inga risker när du gör el-jobbet själv.

Kunskap och försiktighet är oavvisliga krav vid allt arbete med elektricitet. De flesta elarbeten måste utföras av en fackman, men en del enklare arbeten får du göra själv, om du säkert vet hur du ska gå tillväga.

Är du det minsta osäker ska du lämna över jobbet till en fackman. El kan ställa till med skador på människor och egendom om den hanteras fel. Chansa därför aldrig! Ett enda misstag kan få ödesdigra konsekvenser.

Väntetiden är normalt 2-4 veckor. I juni, juli, augusti, november och december kan dock väntetiden bli längre, omkring 1:a advent har vi intagingsstopp pga platsbrist. Kunden ansvarar för att armaturen är väl emballerad när den lämnas in. Reparationer som inte är uthämtade 3 månader efter inlämningsdatum skänks till välgörenhet.